Xuất khẩu bền vững ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Nền kinh tế nước ta đã đổi mới căn bản cả thế và lực, đang đứng trước những cơ hội to lớn và triển vọng sáng sủa hơn bao giờ hết. Đó là sự thay đổi chất lượng quan trọng của quá trình phát triển, đưa nền kinh tế nước ta sang một giai đoạn mới, giai đoạn đổi mới và phát triển trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện và sâu sắc hơn.

Hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng mặt khác, thách thức cũng lớn hơn và khó khăn cũng tăng lên. Nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh hơn gấp bội, trong một môi trường quốc tế có nhiều biến động, khó dự đoán và có độ rủi ro cao. Trong điều kiện đó, nếu không có một cơ cấu kinh tế tổng thể hiệu quả và vững chắc, một hệ thống thể chế vận hành đồng bộ, nền kinh tế sẽ không thể hội nhập thành công, càng không thể cạnh tranh thắng lợi và phát triển bền vững. Đây chính là điểm mấu chốt phải tính đến khi xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của nước ta trong giai đoạn tới.

Title: Xuất khẩu bền vững ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01
Authors: Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn
Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn
Hồ, Trung Thanh
Keywords: Hàng hóa
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế quốc tế
Xuất khẩu bền vững
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 221 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Kinh tế chính trị — Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Luận án đã đưa ra khái niệm mới xuất khẩu bền vững” (XKBV) với các nội dung và tiêu chí đánh giá; các yếu tố ảnh hưởng đến XKBV trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và kinh nghiệm phát triển XKBV của một số nước như: Thái Lan, Trung Quốc. Nghiên cứu t (…)”
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43580
Appears in Collections: UEB – Dissertations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *