Giới thiệu Bộ sưu tập Tài liệu số – Chủ đề Toán học

Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN (Trung tâm) xin trân
trọng giới thiệu với Quý bạn đọc Bộ sưu tập Toán học. Đây là Bộ sưu tập
Tài liệu số do Trung tâm và bạn đọc là các nhà khoa học nghiên cứu về
lĩnh vực Toán học sưu tầm.

Để đọc online bạn đọc truy cập theo địa chỉ sau:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17741

Để download tài liệu xin mời bạn đọc gửi yêu cầu về địa chỉ
email: lic@vnu.edu.vn để được cấp tài khoản.